Voordelen

 • Tot 20% meer omzet
 • Daling van de marketingkosten
 • Meer tevreden klanten
 • Klanten bevelen nieuwe klanten aan
 • Verhoging van SEO (Google traffic)
meer lezen »

Onze service

 • Echte klant- & productbeoordelingen
 • Integratie in Google AdWords
 • Aanbevelingen in  facebook  twitter
 • Widget met feedback voor uw website
 • 5 Sterne voor uw website
meer lezen »

Highlights

 • "eKomi is een
  van de beste
  E-Commerce tools"

  Internet world Business, 04/09
 
 
 

Privacybeleid

Wij gebruiken en slaan uw persoonlijke gegevens op volgens de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere van toepassing zijnde wetten. In deze verklaring willen wij u informeren over de aard van de gebruikte gegevens, voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden en welke rechten u heeft.

1. Anonieme gegevensverzameling en verwerking op deze website
Op onze server worden automatisch zowel logbestanden als gegevens van een intern logbestand verzameld dat zal worden geleverd aan ons via uw browser. Het betreft de volgende gegevens:
– Type en versie van uw browser
– Type en versie van uw besturingssoftware
– De URL van de website waarop u ons bezoekt
– Zoektermen waarmee u onze website gevonden heeft
– Datum en tijdstip van de oproep van onze website
– Namen van de andere door u opgeroepen websites
- Hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden verzameld in een geanonimiseerde vorm en kunnen niet worden toegeschreven aan een bepaald persoon. De gegevensverzameling en verwerking wordt gebruikt voor interne analytische en statistische doeleinden.

2. Doorspelen van gegevensverzameling en verwerking op onze website
Nadat u geregistreerd bent op onze website slaan wij uw gegevens op, maar deze worden nooit aan derden verstrekt. De betreffende data is aangesloten op een interne code, maar staat niet in verband met uw naam of andere persoonlijke kenmerken. U zult dus nooit door ons worden benaderd. De gegevens worden toegepast voor een gepersonaliseerd en op maat gemaakte advertentie om daarmee een betere dienstverlening voor onze klanten te genereren. Deze profielen worden samengesteld op basis van de verzamelde en verwerkte gegevens en worden niet doorgespeeld aan derden.
U kunt bezwaar maken tegen de samenstelling en benutting van uw profiel. Volledige gegevens voor de uitoefening van uw recht van bezwaar is te vinden onder de paragraaf "Herroepingsrecht & Recht van verzet".
Zowel persoonlijke specificaties en gegevens als bankgegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Het zal uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden.

3. Tussen eKomi en de Onderneming:
eKomi ontvangt geen persoonlijke informatie (PII) van (eind)klanten van de onderneming. Alleen een anonieme bestelling transactie ID wordt overgedragen. In het geval dat eKomi de dienst verleent van het verzenden van het beoordelingsverzoek per e-mail - of voor een andere legitieme reden persoonlijke informatie verzameld - wordt de noodzakelijke persoonlijke informatie uitsluitend voor dit doel gebruikt. Na de wettelijke bewaartermijn zullen de gegevens worden verwijderd.
De onderneming is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten inzake gegevensbescherming.
Bovendien is alleen de onderneming zelf verantwoordelijk voor het volgende:
i. de manier waarop Eindgebruikers worden benaderd en geïnformeerd over de mogelijkheid om een Waardering en Beoordeling te plaatsen;
ii. het vaststellen van de wettelijke rechtmatigheid van het adverteren (waaronder de wijze) van de producten en/of diensten van het Bedrijf, in het bijzonder aangaande wetgeving voor concurrentie en advertenties; en
iii. het vaststellen van de vereisten van de toepasselijke wetgeving, onder andere op het gebied van concurrentie en gegevensbeveiliging, en het verkrijgen van de vereiste toestemming van de Eindgebruiker.

EKOMI IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN OVERTREDING VAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN PLICHTEN.
Persoonlijke gegevens die naar eKomi worden gestuurd, worden uitsluitend gebruikt zoals is vastgelegd in het contract en voor verwante doeleinden zoals fraudepreventie, opslag, codering en gegevensgebruik. Deze gegevens worden niet gedeeld met ongerelateerde derden. eKomi verklaart en garandeert dat het verzamelen, openen, gebruiken, bewaren, verwijderen en bekendmaken van persoonlijke gegevens nu en in de toekomst voldoet aan alle betreffende privacywetgeving volgens de Europese richtlijn voor gegevensbeveiliging 95/46/EC & richtlijn 2002/58/EC.

4. Cookies
Voor onze website maken we gebruik van zogenaamde "cookies". Het gebruik van "cookies" stelt onze webserver in staat om uw individuele instellingen te herkennen op onze website en (indien van toepassing) delen van uw logingegevens in gecodeerde vorm om te zetten zodat het inloggen en opzoeken van informatie gemakkelijker wordt. De browserinstellingen bieden de mogelijkheid om verzoeken te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of te annuleren.

Gebruik van Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse tool van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer om de analyse van de door u gemaakte activiteiten mogelijk te maken op een website. De informatie in de cookie (incl. uw IP-adres) wordt geleverd aan Google (VS) in een geanonimiseerde vorm en opgeslagen op een server.

5. Gebruik van uw e-mailadres
Wij gebruiken uw e-mailadres om een bevestiging te verzenden van de registratie op onze website. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de levering van onze nieuwsbrief of andere aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. U kunt op elk moment deze nieuwsbrief stopzetten. Volledige informatie over de uitoefening van uw recht van herroeping is te vinden onder de paragraaf "Herroepingsrecht & recht van bezwaar".

6. Recht van toegang, wijziging, blokkering en verwijdering van gegevens
Op aanvraag bieden wij (kosteloos) informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals herkomst, de bestemming en het doel van de opgeslagen gegevens.
Als wettelijke vereisten zijn voldaan heeft u recht op wijziging, blokkering of verwijdering van de gegevens. Gelieve uw vraag te richten aan de onderstaande vermelde gegevens.

7. Herroepingsrecht & Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van de samenstelling van het profiel en uw voormalige toestemming terug te trekken. In dit geval zullen wij uw gegevens niet verder gebruiken voor dergelijke doeleinden. Het bezwaar of de intrekking kan aan ons worden voorgelegd per post, per telefoon, per fax of per e-mail zonder opgaaf van reden.
Per post:
eKomi Ltd.
Markgrafenstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Per telefoon: +31 20 716 8278
Per e-mail: gegevensbescherming@ekomi.nl

8. Verklaring van instemming
Wanneer u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen van ons bedrijf per e-mail, gaat u akkoord met de hieronder genoemde verklaring van toestemming.